Jak biologia wpływa na nasze nawyki?

Zmiana nawyku to nie tylko coś, co zachodzi na płaszczyźnie naszego zachowania, naszego myślenia, ale ma ona również oddźwięk na poziomie biologicznym. I tak jak nowe zachowanie wpływa na biologię, tak i biologia organizmu wpływa na zachowanie (i bardzo często nasza interpretacja tego, co dzieje się w ciele, powoduje, że to zachowanie sabotujemy i szybko…